งานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 12 ส.ค.2559

ประมวลภาพการปฏิบัติงาน

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประจำวันที่ 12 ส.ค.2559

การออกปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนของร้อยเวรป้องกันปราบปราม สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจตำบล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น