1 ส.ค.2559 การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติ

ประมวลภาพการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกเสียงประชามติของร้อยเวรป้องกันปราบปราม สายตรวจรถจักรยานยนต์ และสายตรวจตำบล ของ สภ.ลำทะเมนชัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 1 ส.ค.2559 ปรากฏว่า บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยปกติไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น