คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับทัศนคติที่ดี ในการให้บริการต่อประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร

http://www.edupol.org/eduOrganize/publicDoc/manual/ethic/ethicPol.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น