วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 13.30 น. สายตรวจจักรยานยนต์ ด.ต.นรินทร์ พันธ์พานิชย์ แล ะด.ต.เอกลักษณ์ แสนขยันได้ให้การช่วยเหลือประชาชนที่รถจักรยานยนต์เสียไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น