อบรมหลักสูตรครู D.A.R.E

ร.ต.อ.วุฒิพงษ์  กลมนอก ,ร.ต.ท.ธุระ  เซ็นกลาง, 
และ ส.ต.ต.พิชัย  เดือนแร่รัมย์ เข้าอบรมหลักสูตรครู D.A.R.E รุ่น 207 
ที่โรงแรม นาวาด้า อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  16-26 พ.ค.2559


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น