อบรมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี ประจำสถานีตำรวจ

สภ.ลำทะเมนชัย ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าร่วมอบรมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติแบบไอพี 
ประจำสถานีตำรวจ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น