โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร

ร.ต.อ.นิคม ทองอาจ รอง สวป.ฯ 
พร้อมสายตรวจจราจร เป็นวิทยากร
โครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร 
ณ เทศบาลตำบลหนองบัววง เมื่อ 24 พ.ค.2559

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น