ตรวจประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน 2558

วันที่ 22 ก.ค.2558 เวลา 10.00-12.00 น.
พ.ต.อ.ชาติชาย  พรหมพันธ์ใจ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชีสมา
พร้อมคณะตรวจงาน เข้าตรวจประเมินผล สภ.ลำทะเมนชัย 
ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน 2558 ทั้ง 5 ด้าน 
หลังเสร็จสิ้นการตรวจร่วมรับประทานอาหารกลางวันไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น