การตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

วันที่ 17 ก.พ.2559 เวลา 13.00 น.
คณะตรวจงาน ภ.จว.นครราชสีมา เดินทางมา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
(งานป้องกันปราบปราม,งานสอบสวน และงานสืบสวน) 
ของ สภ.ลำทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2559
ณ ศาลาวัชรานันนท์ สภ.ลำทะเมนชัย
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น